Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Πρακτικές προστασίας δεδομένων για το Διαδίκτυο

Στα πλαίσια της πολιτικής της Εταιρίας σχετικά με την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών της διαδικτυακά με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο έχει υιοθετηθεί από την τελευταία η αναγκαιότητα να παρέχονται οι πληροφορίες ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια όμως της προστασίας του ατόμου. Ο σεβασμός των νομοθετικών επιταγών και αρχών της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως έχουν νομοθετηθεί και υιοθετηθεί σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρίας, η οποία είναι πλήρως συνυφασμένη με την πολιτική τής , τις βασικές αρχές τής και την ιδιαίτερη ευαισθησία τής αναφορικά με τα εν λόγω δεδομένα.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης των sites

Ο κάθε χρήστης όταν επισκέπτεται τα sites της εταιρείας, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η εταιρία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων από την εταιρία. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα, και το πράττει κατά βούληση, συλλογής στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης όπως το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή τη καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται το site σαν αριθμό για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στα διάφορα sites της εταιρείας, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές της εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών της εταιρείας.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω των sites της εταιρείας-Φόρμες Επικοινωνίας

Οι φόρμες επικοινωνίας της Εταιρίας που παρέχονται στον χρήστη και δίνουν στον τελευταίο το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα τις συμπληρώσει ώστε να έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρία αποτελούν μια μορφή συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω του εταιρικού site. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και με άλλους τρόπους οι οποίοι δεν απαιτούν από τελευταίο να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε κάποια φόρμα. Σημειώνεται ότι στις φόρμες επικοινωνίας είναι πιθανόν να απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Επίσης κάποια από αυτά θεωρούνται υποχρεωτικά και κάποια άλλα όχι έτσι ώστε να παρέχεται ευρύτερη προστασία στον ενδιαφερόμενο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά σε χρήση της Εταιρίας και η συλλογή τους έχει ως απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και την δυνατότητα επικοινωνίας της Εταιρίας μαζί του. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται άσκοπα και δεν παρέχονται από την Εταιρία σε τρίτους. Άλλη πιθανή χρήση των στοιχείων είναι η ομαδοποίηση των ενδιαφερομένων και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών της κάθε ομάδας όπως αυτά προκύπτουν, η οποία και αφορά αποκλειστικά σε εσωτερική χρήση.Η συμπλήρωση και αποστολή φορμών επικοινωνίας στo www.voucherkek.gr δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.Με τη συμπλήρωση αυτών παρέχετε προς τo www.voucherkek.gr τη ρητή συγκατάθεση σας για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletters).Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Newsletter της εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε ένα απο τα ενημερωτικά e-mail με θέμα «Διαγραφή».

Άλλες διαδικασίες συλλογής δεδομένων

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ενδιαφερόμενου με την Εταιρία ενδέχεται με την συναίνεσή του να συμπληρωθούν από τον τελευταίο με την μορφή αιτήσεων ή με άλλη μορφή στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα τελευταία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία με σκοπό σχετικό μόνο με την εκπλήρωση των αιτημάτων του ενδιαφερόμενου προς την Εταιρία. Οι σκοποί για τους οποίους συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων αναφέρονται ξεκάθαρα στην εκάστοτε φόρμα ή αίτηση που κάθε φορά ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει. Με την συμπλήρωση της φόρμας ή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την χρήση για τον σχετικό σκοπό των δεδομένων που αυτός συναινεί να τα παρέχει.

Χρήση Cookies από την εταιρία

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτό συμβαίνει με τη πλειονότητα των Internet browsers. Έχετε επιπλέον σαν χρήστης την δυνατότητα να ρυθμίσετε τους browsers έτσι ώστε να μην δέχονται cookies, σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδρομητικά sites της εταιρείας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια

Η εταιρία πρωτίστως προσπαθεί για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχει. Αυτό είναι προς όφελος και της εταιρείας αλλά και του υποκειμένου της πληροφόρησης. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η εταιρία φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει εχεμύθεια στα στοιχεία που παρέχει και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά.

Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων

Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρία. To www.voucherkek.gr θεωρεί χρέος του να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικής Σφαίρας αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης του Site και των υπηρεσιών μας. Εάν κάποιος χρήστης/ επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους άνω όρους ή/ και δήλωση, οφείλει να μην χρησιμοποιεί το παρόν Site και τις υπηρεσίες του. Η αποδοχή των όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς συνιστά τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς που προαναφέρονται.